kop

Welkom

op de website van de federatieve gemeenten 's-Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp en Nieuwdorp.

Deze federatie bestaat uit een viertal kleine geloofsgemeenschappen die elkaar door de jaren heen hebben leren kennen als protestantse gemeenten die veel met elkaar gemeen hebben.
Tussen Lewedorp en Nieuwdorp zijn historische banden. Borssele, ’s-Heer Arendskerke en Lewedorp delen sinds 2007 een predikant, ds. M.J. Wisse. Aan Nieuwdorp is kerkelijk werker mevr. J.M. Meulensteen verbonden.

Wij weten ons op weg gezet naar het Koninkrijk van God en proberen daar in woord en werk van te getuigen. Daarbij zijn wij als kleine gemeenten elkaar tot steun en inspiratie. Op deze website laten we zien hoe dat gestalte krijgt.- Brochure Kringwerk 2018-2019

- Gemeentegids van de Bethelkerk

- Nieuwsbrief 1 van Amecet, Soroti, Oeganda

- Nieuwsbrief 2 van Amecet, Groeten van broer en zus ***NIEUW***

- Nieuwsbrief van Stichting Projecten in Nepal (S.P.I.N.)

- Privacybeleid

ACTUALITEITEN


Gedachtenisdienst 25 november 2018

In deze dienst herdachten wij de overleden mensen uit ons midden. Hun namen zijn in één van de kerkramen opgenomen.


********************

Echo van de diensten:

9 december 2018 Geloof in een nieuw begin! Hoe stellen wij ons de komst van God in de wereld voor? Overweldigend en indrukwekkend? Nee, God treedt binnen als een kwetsbaar mens. Als één van ons. Kwetsbaar, daar hebben wij moeite mee. Hij is anders als het beeld van hoe God volgens ons zou moeten zijn. Om God te vinden moet je omkeren, naar jezelf kijken. Met nieuwe oren en nieuwe ogen naar onze medemens kijken. Baan een weg voor de Heer. Met de kwetsbare mens die onze naaste is en geef Hem een kans zodat hij God met ons kan zijn. Ere zij God, in de mensen een welbehagen.

2 december 2018 Advent: dromen en hopen. Hoopvol uitzicht naar de komst van Jezus. Johannes zit in ellende op Patmos maar krijgt een kijkje in de hemel. Hij weet zich door God gezien. Als God een deur sluit opent Hij een raam. De overwinning is aan het Lam. De toekomst is open naar Gods nieuwe wereld.

25 november 2018 Er is troost in het getuigenis uit Romeinen 8: niets kan ons scheiden van Gods liefde. God die ons liefheeft. Het geloofsgeheim wordt soms beter verstaan door het zingen van liederen. Op de kruispunten van het leven krijgen we steeds weer kansen om opnieuw te kiezen. Gemiste liefde is niet in te halen, maar hoe ga je hiermee om? Jezus ging ons voor in de weg naar zijn Vader. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus.

18 november 2018 Bevrijding. David en Goliath. David hoort iemand zijn God beledigen. Deze man moet verslagen worden en David gaat hem zonder harnas tegemoet want God is aan zijn zijde. God die zijn volk bevrijdde door de zee heen. Christus heeft de weg vrijgebaand. Vrede, vreugde en vrijheid zijn pas echt in relatie met God. Je leven inzetten voor anderen, dat is ware liefde. Ultieme vrijheid is leven in Christus.

11 november 2018 Het eerste en grootste gebod is God liefhebben. God die er altijd al was, Hij heeft ons geschapen en al onze dagen. Hij roept ons “Adam waar ben je” en Hij heeft ons verlost. Met alles wat je kan zul je Hem liefhebben. Kun je dat?
Het moet ons gegeven worden en dan kunnen we zeggen “Goddank”. En je naaste liefhebben. Daarvoor heeft de bijbel hetzelfde woord als voor God liefhebben. Hoe kan je die lastige collega liefhebben? Je hoeft hem niet aardig te vinden maar probeer je in de ander te verplaatsen en toch je praktische liefde te geven. Met alles wat je hebt liefhebben. Jezus maakte het waar.

********************

Regiodienst op 28 oktober 2018

Met andere ogen kijken. Als blinde zit je laag op de grond. Dan is ieder groter en willen ze je wel helpen. Maar roepen kun je. Je hebt één kans. En Jezus roept hem. Hij gaat zien dat hij goed genoeg is, zoals hij is. En hij volgt Jezus. Blind zijn voor Gods grootheid en dan Gods grootheid gaan zien. Hoe kijk jij? Zie je de letter van de wet of zie je wanhopige kinderen, slachtoffers in Sulawesi, armen in Pakistan. Kijk met je hart! Door zijn geloof krijgt de blinde de volle kans om te leven!

Bedankt namens Stichting Projecten in Nepal


Op 30 september werd het eindbedrag bekend gemaakt van het project waar de diaconieën van ’s Heer Arendskerke, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp 2 jaar geld voor ingezameld hadden. Ook de kindernevendienst had hun steentje bijgedragen. Wij stonden perplex toen het bedrag bekend gemaakt werd dat iedereen bij elkaar gespaard had:
€ 5100,93. Wat een bedrag! Daarvoor willen we iedereen die hier aan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken. Wij hebben de afgelopen 2 jaar met heel veel plezier samengewerkt met de diaconieën, de lijntjes waren kort en duidelijk.
Met dit bedrag willen wij in 2019 weer Down Syndrome Society Nepal helpen met hun dagopvangcentrum. Inmiddels komen hier 32 kinderen/ jongvolwassenen in de leeftijd van 8-32 jaar. Zij komen naar het dagopvangcentrum 6 dagen per week van 10-15 uur en leren daar dansen, lezen, schrijven enz. In 2019 zullen we u via het kerkblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nogmaals hartelijk dank namens Stichting Projecten in Nepal,

Heleen van Vlaardingen, Sjef van den Broek, Toob en Anja Meerman

****************

Startzondag op 30 sepember 2018 in 's-Heer Arendskerke. Afsluiting diaconieproject Stichting Projecten in Nepal. Presentatie nieuw project van de gezamenlijke diaconieën: AMECET in Soroti, Oeganda.
Meer informatie over dit project vindt u onder de pagina Organisatie/Diaconie

Vrijwilligers bedankt!

Verslag van bezoek aan Nepal

De eerste week van mei 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan Down Syndrome Society Nepal in Kathmandu, waar o.a. de diaconie regelmatig voor collecteert en waar ook particulieren vanuit de kerk hun steentje aan bijdragen.

Inmiddels komen er al 32 gehandicapten, hoofdzakelijk met Syndroom van Down, variërend in de leeftijd van 8 tot 31 jaar, 6 dagen in de week naar het centrum voor de dagopvang. In 2016 waren dit er nog 25. Het hele dagprogramma hebben we meegemaakt. Er werd gestart met ochtendgymnastiek om alle spieren goed los te maken. 2 groepen gingen daarna schrijven en 1 groep ging kaarten inkleuren voor de verkoop. De lunch werd genuttigd en ook de pupillen zorgden voor de afwas volgens een corveeschema. En net als bij ons had niet iedereen even veel zin om de afwas te doen. Wie geen corvee had, kon zich lekker uitleven met een potje voetbal op het binnenplein.

Na de middag werden er nog korte leerspelletjes gedaan ( de concentratie nam al af) en werd er gedanst op muziek. Alles onder leiding van vaste krachten die veel affiniteit met gehandicapten hebben. Op loopafstand van het dagopvangcentrum is de Silver Mountain School of Hotel Management te vinden. 3 pupillen van DSSN hebben daar een opleiding in de schoonmaak en de keuken voltooid en brachten ons erheen.
Het was heel fijn om te zien dat de pupillen daar heel hartelijk werden ontvangen. Ze waren daar zogezegd oude bekenden.

Inmiddels gaan er 4 andere pupillen ook naar deze school en de leiding doet er alles aan om de gehandicapten een plekje in de maatschappij van Nepal te geven. In de komende nieuwsbrief (zie website www.projecteninnepal.nl) komt een uitgebreider verslag van ons bezoek. Het was goed om te zien dat onze (en daarmee ook jullie) bijdrage aan DSSN zo goed besteed wordt.

Toob en Anja Meerman
Stichting Projecten in Nepal

*************************************

Openluchtdienst

Op zondag 17 juni 2018 was het weer zover: onze zoveelste openluchtdienst op camping “Buitenhof” bij de familie Dekker in Lewedorp.
Na het hoog zomerse weer van vorig jaar, hadden we deze keer een geheel ander weerbeeld. Donkere wolken pakten zich samen, een frisse wind en de voorspellingen maakten de beslissing niet moeilijk: evenals 2 jaar geleden zou de dienst plaatsvinden in de loods waar het toch behaaglijker was.

Een koor hadden we niet nodig want Theo van Teijlingen met z'n gitaar en met Bert Alderliesten achter het keyboard zou dit wel in orde komen. Omdat deze keer de federatiegemeenten allen uitgenodigd waren en de RK parochieleden van Lewedorp was de belangstelling best wel goed te noemen ondanks het wat sombere weer.

Het thema van de dienst was “ een kerk zonder muren....... laat maar tochten”, deze titel spreekt voor zich.

De evangelielezing was gekozen uit Matheus 5 vers 13 t/m 16, “ wij zijn het zout en het licht dat de wereld leefbaar moet houden, zodat alle mensen de goede dingen kunnen zien en daardoor de Hemelse Vader eren”.
Ook voor de kinderen had Theo een goed verhaal, dit werd uitgebeeld/geschilderd op doek tijdens de kindernevendienst en na afloop van de dienst getoond.

Klik HIER voor het verhaal voor de kinderen

We zongen mooie liederen en zelfs een onbekende canon, wat toch redelijk goed “uit de verf” kwam. Het slotlied was Engelstalig: “we shall overcome”, met hand in hand het 3e couplet.
Een tweetal collectes waren er: de 1e voor de Stichting de Figurant (project van Theo's zus Els in Oeganda) en de 2e voor het Clara hofje in Goes. De opbrengst was in totaal bijna € 400,-

Een toepasselijk gedicht, de gebeden en de RK mis-intenties kwamen duidelijk over, de geluidsinstallatie was prima.

Terugkijkend kunnen we weer constateren dat het een geslaagde viering was met mooie en zinvolle momenten, voor herhaling vatbaar.

Noteert u alvast de datum voor het volgend jaar? Dat zal zijn op 30 juni 2019!


Op 6 mei 2018 werd het 100-jarig bestaan van de Bethelkerk gevierd.

Op palmpasen werden de kruizen, gemaakt door de kinderen van de nevendienst, uitgedeeld aan gemeenteleden in Borssele die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Uitbreiding Federatie de Samenwerking

Op zondag 25 februari 2018 werd de federatie de Samenwerking in de Bethelkerk in Nieuwdorp ondertekend. De protestantse gemeente in Nieuwdorp is toegetreden tot deze federatie. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Jubilate Deo.

Kinderdienst

In Nieuwdorp hebben we een vrolijke kinderdienst gevierd met kinderen, jongeren, volwassenen op zondag
4 februari 2018. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan leert ons “Omzien naar elkaar”.
Uitleg door liedjes, het verhaal, gebed en het toneelstuk de “barmhartige zakkenrollers” lieten ons nadenken hoe, waar en wanneer we kunnen omzien naar elkaar: met de collecte voor asielzoekers? En door de kaarten die we opsturen om iemand te groeten?

Zondag 29 oktober 2017 werd in de Mariakerk in Nisse de Regiodienst gehouden. Het thema van deze dienst was "Als een boom bij de bron". Deze dienst werd geleid door ds. M.J. Wisse en mw. M. Meulensteen. Muzikale medewerking werd verleend door de gelegenheidscantorij, onder leiding van de heer S. Gunst. Ook de organist van de Mariakerk, de heer A. Capel, begeleidde de dienst voortreffelijk.
Na de dienst was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en heerlijk gebakken lekkernijen.
Allen die hebben meegewerkt aan deze fijne Regiodienst heel hartelijk dank daarvoor!

---- NIEUWS -------VOORUITBLIK---Kerkdiensten

Diensten in Nieuwdorp • Zondag 16 december 2018, 3e Advent
  Afscheid en bevestiging van ambtsdragers
 • Aanvang 10.00 uur
 • Voorganger:
  Mathilde Meulensteen
 • Kindernevendienst
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris

 • Zondag 23 december 2018, 4e Advent
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. C. van Eck te Wolphaartsdijk
 • Kindernevendienst
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris

 • 24 december 2018, Kerstnachtdienst
 • Aanvang: 22.00 uur
 • Voorganger:
  Mathilde Meulensteen
 • Muzikale medewerking door jong mannenkoor Salomo
 • Er is na de dienst een gezellig samenzijn onder het genot van .......

 • 25 december 2018, Kerstmorgen
 • Aanvang 10.00 uur
 • Voorganger:
  de heer S. Janse te Middelburg
 • (De muzikale omlijsting is nog een verrassing...)
 • Kindernevendienst
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris

 • Zondag 30 december 2018, Oudjaar, Federatiedienst in Borssele
 • Aanvang 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris

 • Zondag 6 januari 2019, Federatiedienst
  in 's-Heer Arendskerke
 • Aanvang 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Kindernevendienst
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar Nieuwjaar te wensen onder het genot van koffie, thee of fris

 • Zondag 13 januari 2018
 • Aanvang 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M. van Manen te Breskens
 • Kindernevendienst
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris


Diensten in Borssele

Diensten in Lewedorp

Diensten in
's-Heer Arendskerke

© 2018 Federatie 'De Samenwerking'