kop
ANBI logo

ANBI gegevens Nieuwdorp

De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan instellingen / organisaties met deze status kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de aangifte voor de inkomstenbelasting afgetrokken worden van het belastbaar inkomen.

Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI status is de publicatie van bepaalde, door de belastingdienst voorgeschreven informatie. Deze informatie is voor zowel de gemeente als de diaconie hieronder te downloaden als PDF document.


ANBI gegevens kerkelijke gemeente en diaconie protestantse gemeente Nieuwdorp 2019

ANBI gegevens diaconie gemeente Nieuwdorp 2020

ANBI gegevens kerkelijke gemeente Nieuwdorp 2020
© 2018 Federatie 'De Samenwerking'