kop
ANBI logo

ANBI gegevens Nieuwdorp

De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan instellingen / organisaties met deze status kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de aangifte voor de inkomstenbelasting afgetrokken worden van het belastbaar inkomen.

Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI status is de publicatie van bepaalde, door de belastingdienst voorgeschreven informatie. Deze informatie is voor zowel de gemeente als de diaconie hieronder te downloaden als PDF document.


2016 ANBI Baten en lasten PKN Nieuwdorp diaconie

2016 ANBI Baten en lasten PKN Nieuwdorp kerk

© 2018 Federatie 'De Samenwerking'