kop

Contact

Kerkelijk werker

Mevrouw J.M. Meulensteen
Westerzicht 462
4385 BR Vlissingen
Telefoon: 0118 - 850942 / 06 - 12380933
E-mail:

Kerkgemeente Nieuwdorp

Bethelkerk
Adres: Coudorp 1, 4455 AH Nieuwdorp

Algemeen e-mailadres:

Koster

Mevrouw A. de Vos
E-mail:
Telefoon: 06 - 12727951

Scriba

Mevrouw L. Michielsen
E-mail:

Ledenadministratie

De heer L. Knulst
E-mail:

Diaconie

E-mail:
Bankrekeningnummer: NL41 RABO 03805 2859

Ouderlingen / Pastoraat

Mevrouw G.A.C. Aarnoutse
Telefoon: 06 - 22603381
E-mail:

Kerkrentmeesters

De heer M. Caljouw
E-mail:
Bankrekening Kerkrentmeesters: NL96 RABO 0380 5143 89

Kerkblad "Kerkwijzer", preekvoorziening, liturgiecommissie, vervoerschema

Mevrouw I. la Grand
E-mail:
Bankrekeningnummer: NL45 RABO 0315 2317 85

Begraafplaats

De heer J. Amperse, Lewedorp
E-mail:
Telefoon: 0113 - 670075


© 2018 Federatie 'De Samenwerking'