kop

Welkom

op de website van de federatieve gemeenten 's-Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp en Nieuwdorp.

Deze federatie bestaat uit een viertal kleine geloofsgemeenschappen die elkaar door de jaren heen hebben leren kennen als protestantse gemeenten die veel met elkaar gemeen hebben.
Tussen Lewedorp en Nieuwdorp zijn historische banden. Borssele, ’s-Heer Arendskerke en Lewedorp delen sinds 2007 een predikant, ds. M.J. Wisse. Aan Nieuwdorp is kerkelijk werker mevr. J.M. Meulensteen verbonden.

Wij weten ons op weg gezet naar het Koninkrijk van God en proberen daar in woord en werk van te getuigen. Daarbij zijn wij als kleine gemeenten elkaar tot steun en inspiratie. Op deze website laten we zien hoe dat gestalte krijgt.- Brochure Kringwerk 2018-2019

- Gemeentegids van de Bethelkerk

- Nieuwsbrief 1 van Amecet, Soroti, Oeganda

- Nieuwsbrief 2 van Amecet, Groeten van broer en zus

- Nieuwsbrief van Stichting Projecten in Nepal (S.P.I.N.)

- Privacybeleid

ACTUALITEITEN


Echo van de diensten:

20 januari 2019 We ervaren de werkelijkheid verschillend. Wat de één prachtige muziek vindt, dat vind een ander vreselijk. De één ziet een ziekte als pech, de ander ervaart het als een straf. Welke bril zet je op als je iets bekijkt. En vanuit welke positie? Is je budget krap bemeten of kun je baden in het geld. Als christenen kennen we grote verschillen. Maar wat brengt ons samen? Er is eenheid in verscheidenheid. Jezus eerste optreden: dit is het genadejaar van de Heer! Het is nu! Als je maar de goede bril opzet. Wij moeten samen de schouders eronder zetten. Het genadejaar van de Heer begint vandaag! Als wij het recht voor ogen houden.

13 januari 2019 Het is goed voor het hart om te bewegen. Niet stil blijven staan. Denk niet dat je de waarheid hebt maar blijf zoeken naar waarheid. Wat van boven komt moet handen en voeten krijgen op aarde. Hemel op aarde kan ontstaan. Dieren symboliseren de zachte krachten van God; het lam Gods, de duif als de Geest. En het takje in zijn snavel is het teken van leven. De duif die vrede brengt. De Messias stapt in het badwater waarin de zonden van velen afgewassen waren. Hij is solidair met ons, met de naaste. De duif als postbode van God. “Jij bent mijn geliefde kind! In jouw vind ik vreugde!” Wie kiest voor mensen, kiest voor God. Ga het kwetsbare spoor.

29 december 2018 Wat is dat voor een God die als zo’n schamel mens op aarde komt? Er kwamen wel vaker goden in mensengedaante naar de aarde, maar dan om iets recht te zetten, om te heersen. En niet om te lijden en vernederingen te ondergaan. Zie je God als een oplosser voor alle problemen? Is het de vreemde, ongrijpbare God? Of God die ons leven draagt naar recht en vrede? De God van Israël deelt het lijden van zijn kinderen. Hij werd zelf een knecht. In dit alles is onze toekomst in de ongrijpbare God van Israël. Eer zij God in den hoge.

24 december 2018 Kerstnacht. Laat er licht zijn! Hoe dan? Gods macht wordt zichtbaar in kwetsbaarheid. Ruwe herders kunnen de engelen verstaan. Dreunende laarzen en bebloede mantels verdwijnen door de geboorte van een kind. Het licht komt met Jezus. Hij preekte de verandering. Hij leefde de verandering die Hij wilde laten zien. Wie naar het licht gaat, laat de schaduw achter zich. Licht is nodig voor groei. Gods grootheid is te vinden in het kleine en tere. Een kleine ontmoeting van hart tot hart kan de verandering van het licht zijn. Licht ontvangen, brandende houden en uitdelen.

23 december 2018 “Je zult zwanger worden van een zoon. En aan zijn koningschap zal geen einde komen”. Dan staat je leven wel ineens op zijn kop. Wat zal jouw reactie zijn? Maria herkent de oude profetieën over de maagd die zwanger zal worden. Ze stelt een praktische vraag en stelt zich open. Zij kan volmondig ja zeggen en aannemen. Zie de dienstmaagd de Heren. Dienstbaar aan de Heer, niet aan de keizer. De Heer kan in haar werken met alle liefde, moed en vertrouwen. Kan de liefde in jou gestalte krijgen? Zeg volmondig “ja” en ontdek dat het koninkrijk nabij is. God roept telkens weer en wat is dan jouw reactie?

********************

Linouitsnedes van de Bethelkerk

Voor het Gospelkoor Glorify uit Middelburg heeft Sietske Alblas Koopman, beeldend kunstenaar te 's-HeerAbtskerke, een aantal ontwerpen gemaakt voor de voorkant van hun nieuwste kerst-cd, die is opgenomen in de Bethelkerk van Nieuwdorp. De afbeelding is een linosnede van 11 x 11 cm (met lijstje 17 x 17 cm).
De Linosnedes zijn te koop. Stuur een e-mail voor de mogelijkheden. Zie www.sietskekoopman.nl

Gedachtenisdienst 25 november 2018

In deze dienst herdachten wij de overleden mensen uit ons midden. Hun namen zijn in één van de kerkramen opgenomen.


De echo van deze dienst: Er is troost in het getuigenis uit Romeinen 8: niets kan ons scheiden van Gods liefde. God die ons liefheeft. Het geloofsgeheim wordt soms beter verstaan door het zingen van liederen. Op de kruispunten van het leven krijgen we steeds weer kansen om opnieuw te kiezen. Gemiste liefde is niet in te halen, maar hoe ga je hiermee om? Jezus ging ons voor in de weg naar zijn Vader. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus.

********************

Regiodienst op 28 oktober 2018

Met andere ogen kijken. Als blinde zit je laag op de grond. Dan is ieder groter en willen ze je wel helpen. Maar roepen kun je. Je hebt één kans. En Jezus roept hem. Hij gaat zien dat hij goed genoeg is, zoals hij is. En hij volgt Jezus. Blind zijn voor Gods grootheid en dan Gods grootheid gaan zien. Hoe kijk jij? Zie je de letter van de wet of zie je wanhopige kinderen, slachtoffers in Sulawesi, armen in Pakistan. Kijk met je hart! Door zijn geloof krijgt de blinde de volle kans om te leven!

Bedankt namens Stichting Projecten in Nepal


Op 30 september werd het eindbedrag bekend gemaakt van het project waar de diaconieën van ’s Heer Arendskerke, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp 2 jaar geld voor ingezameld hadden. Ook de kindernevendienst had hun steentje bijgedragen. Wij stonden perplex toen het bedrag bekend gemaakt werd dat iedereen bij elkaar gespaard had:
€ 5100,93. Wat een bedrag! Daarvoor willen we iedereen die hier aan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken. Wij hebben de afgelopen 2 jaar met heel veel plezier samengewerkt met de diaconieën, de lijntjes waren kort en duidelijk.
Met dit bedrag willen wij in 2019 weer Down Syndrome Society Nepal helpen met hun dagopvangcentrum. Inmiddels komen hier 32 kinderen/ jongvolwassenen in de leeftijd van 8-32 jaar. Zij komen naar het dagopvangcentrum 6 dagen per week van 10-15 uur en leren daar dansen, lezen, schrijven enz. In 2019 zullen we u via het kerkblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nogmaals hartelijk dank namens Stichting Projecten in Nepal,

Heleen van Vlaardingen, Sjef van den Broek, Toob en Anja Meerman

****************

Startzondag op 30 sepember 2018 in 's-Heer Arendskerke. Afsluiting diaconieproject Stichting Projecten in Nepal. Presentatie nieuw project van de gezamenlijke diaconieën: AMECET in Soroti, Oeganda.
Meer informatie over dit project vindt u onder de pagina Organisatie/Diaconie

Vrijwilligers bedankt!

Verslag van bezoek aan Nepal

De eerste week van mei 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan Down Syndrome Society Nepal in Kathmandu, waar o.a. de diaconie regelmatig voor collecteert en waar ook particulieren vanuit de kerk hun steentje aan bijdragen.

Inmiddels komen er al 32 gehandicapten, hoofdzakelijk met Syndroom van Down, variërend in de leeftijd van 8 tot 31 jaar, 6 dagen in de week naar het centrum voor de dagopvang. In 2016 waren dit er nog 25. Het hele dagprogramma hebben we meegemaakt. Er werd gestart met ochtendgymnastiek om alle spieren goed los te maken. 2 groepen gingen daarna schrijven en 1 groep ging kaarten inkleuren voor de verkoop. De lunch werd genuttigd en ook de pupillen zorgden voor de afwas volgens een corveeschema. En net als bij ons had niet iedereen even veel zin om de afwas te doen. Wie geen corvee had, kon zich lekker uitleven met een potje voetbal op het binnenplein.

Na de middag werden er nog korte leerspelletjes gedaan ( de concentratie nam al af) en werd er gedanst op muziek. Alles onder leiding van vaste krachten die veel affiniteit met gehandicapten hebben. Op loopafstand van het dagopvangcentrum is de Silver Mountain School of Hotel Management te vinden. 3 pupillen van DSSN hebben daar een opleiding in de schoonmaak en de keuken voltooid en brachten ons erheen.
Het was heel fijn om te zien dat de pupillen daar heel hartelijk werden ontvangen. Ze waren daar zogezegd oude bekenden.

Inmiddels gaan er 4 andere pupillen ook naar deze school en de leiding doet er alles aan om de gehandicapten een plekje in de maatschappij van Nepal te geven. In de komende nieuwsbrief (zie website www.projecteninnepal.nl) komt een uitgebreider verslag van ons bezoek. Het was goed om te zien dat onze (en daarmee ook jullie) bijdrage aan DSSN zo goed besteed wordt.

Toob en Anja Meerman
Stichting Projecten in Nepal

*************************************

Openluchtdienst

Op zondag 17 juni 2018 was het weer zover: onze zoveelste openluchtdienst op camping “Buitenhof” bij de familie Dekker in Lewedorp.
Na het hoog zomerse weer van vorig jaar, hadden we deze keer een geheel ander weerbeeld. Donkere wolken pakten zich samen, een frisse wind en de voorspellingen maakten de beslissing niet moeilijk: evenals 2 jaar geleden zou de dienst plaatsvinden in de loods waar het toch behaaglijker was.

Een koor hadden we niet nodig want Theo van Teijlingen met z'n gitaar en met Bert Alderliesten achter het keyboard zou dit wel in orde komen. Omdat deze keer de federatiegemeenten allen uitgenodigd waren en de RK parochieleden van Lewedorp was de belangstelling best wel goed te noemen ondanks het wat sombere weer.

Het thema van de dienst was “ een kerk zonder muren....... laat maar tochten”, deze titel spreekt voor zich.

De evangelielezing was gekozen uit Matheus 5 vers 13 t/m 16, “ wij zijn het zout en het licht dat de wereld leefbaar moet houden, zodat alle mensen de goede dingen kunnen zien en daardoor de Hemelse Vader eren”.
Ook voor de kinderen had Theo een goed verhaal, dit werd uitgebeeld/geschilderd op doek tijdens de kindernevendienst en na afloop van de dienst getoond.

Klik HIER voor het verhaal voor de kinderen

We zongen mooie liederen en zelfs een onbekende canon, wat toch redelijk goed “uit de verf” kwam. Het slotlied was Engelstalig: “we shall overcome”, met hand in hand het 3e couplet.
Een tweetal collectes waren er: de 1e voor de Stichting de Figurant (project van Theo's zus Els in Oeganda) en de 2e voor het Clara hofje in Goes. De opbrengst was in totaal bijna € 400,-

Een toepasselijk gedicht, de gebeden en de RK mis-intenties kwamen duidelijk over, de geluidsinstallatie was prima.

Terugkijkend kunnen we weer constateren dat het een geslaagde viering was met mooie en zinvolle momenten, voor herhaling vatbaar.

Noteert u alvast de datum voor het volgend jaar? Dat zal zijn op 30 juni 2019!


Op 6 mei 2018 werd het 100-jarig bestaan van de Bethelkerk gevierd.

Op palmpasen werden de kruizen, gemaakt door de kinderen van de nevendienst, uitgedeeld aan gemeenteleden in Borssele die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Uitbreiding Federatie de Samenwerking

Op zondag 25 februari 2018 werd de federatie de Samenwerking in de Bethelkerk in Nieuwdorp ondertekend. De protestantse gemeente in Nieuwdorp is toegetreden tot deze federatie. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Jubilate Deo.

Kinderdienst

In Nieuwdorp hebben we een vrolijke kinderdienst gevierd met kinderen, jongeren, volwassenen op zondag
4 februari 2018. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan leert ons “Omzien naar elkaar”.
Uitleg door liedjes, het verhaal, gebed en het toneelstuk de “barmhartige zakkenrollers” lieten ons nadenken hoe, waar en wanneer we kunnen omzien naar elkaar: met de collecte voor asielzoekers? En door de kaarten die we opsturen om iemand te groeten?

Zondag 29 oktober 2017 werd in de Mariakerk in Nisse de Regiodienst gehouden. Het thema van deze dienst was "Als een boom bij de bron". Deze dienst werd geleid door ds. M.J. Wisse en mw. M. Meulensteen. Muzikale medewerking werd verleend door de gelegenheidscantorij, onder leiding van de heer S. Gunst. Ook de organist van de Mariakerk, de heer A. Capel, begeleidde de dienst voortreffelijk.
Na de dienst was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en heerlijk gebakken lekkernijen.
Allen die hebben meegewerkt aan deze fijne Regiodienst heel hartelijk dank daarvoor!

---- NIEUWS -------VOORUITBLIK---


- 3 februari 2019:
Kinderdienst in Borssele

Kerkdiensten

Diensten in Nieuwdorp • Zondag 6 januari 2019, Federatiedienst
  in 's-Heer Arendskerke
 • Aanvang 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Kindernevendienst
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar Nieuwjaar te wensen onder het genot van koffie, thee of fris

 • Zondag 13 januari 2018
 • Aanvang 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M. van Manen te Breskens
 • Kindernevendienst
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris


 • Zondag 20 januari 2019, oecumenische viering in de RK.kerk te 's-Heerenhoek
 • Aanvang 09.00 uur
 • Voorganger:
  de heer W. Hacking
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris

 • Zondag 27 januari 2019, Federatiedienst in Nieuwdorp, viering Heilig Avondmaal
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Mathilde Meulensteen
 • Kindernevendienst
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris

 • Zondag 3 februari 2019, Federatiedienst in Borssele, Kinderdienst
 • Kijk HIER voor meer informatie.

 • Er is na deze dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris met wat lekkers

 • Zondag 10 februari 2019,
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  de heer K. Bos te Goes
 • Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris


Diensten in Borssele

Diensten in Lewedorp

Diensten in
's-Heer Arendskerke

© 2018 Federatie 'De Samenwerking'